NJOFTIM PER PJESEMARRJE NE PANAIR

ftese per pjesemarrje ne panair ne BusselsTe nderuar anetar,

 

Ne kuader te zbatimit te project Intactplan,  ” Plan Veprimi i integruar per te rritur veprimtarine e SME ne zonat nderkufitare dhe per te krijuar mundesi per te depertuar ne tregjet e reja” si pjese e programit nderkufitare IPA Greqi – Shqiperi 2007 -2013, Dhoma e Tregtise dhe Industrise Qarkut Vlore si lead partner per palen Shqiptare, organizon mission biznesin e pare per kete project fokusuar ne prodhimet e detit:

Edicioni i 21-të i ekspozitës Seafoods Evropian (ESE) dhe edicionin e 15 deti Processing Evropës (SPE), do të mbahet në EXPO Bruksel, Belgjikë nga e marta 23 deri të enjten 25 prill 2013. Kjo ngjarje globale vjetore të tërheq mbi 25,000 bleres dhe shites te prodhimeve te detit nga e gjithë bota pjesemarres ne Akuakulturë ESE Expo.

Te interesuarit biznesmene dhe sipermarres te ndermarrjeve te kultivimit dhe tregtimit te peshkut, prodhime deti, qe deshirojne te marrin pjese ne kete panair te kontaktojne prane zyres se Dhomes se Tregtise & Industrise, Qarku Vlore ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

 

Ju faleminderit!

Takimi I dyte I PTC / Dita e celjes se projektit: IntActPlan

Deklarate per shtyp

Takimi I dyte I PTC / Dita e celjes se projektit: “IntActPlan”

Takimi I dyte PTC i projektit: “IntActPlan: Plani i Integruar i Veprimit për të forcuar marredheniet nderkufitare te SME-ve në rajonin kufitar dhe krijimin e mundësive për të depërtuar në tregje të reja”, ne kuader te zbatimit të Programit Nderkufitar IPA – «GREQI – SHQIPËRI 2007 – 2013 »,do të zhvillohet në Sarandë (Shqipëri), në pasditen  26 shkurtit o f 201 3.

Po ne te njejten dite paradite, do te organizohet Dita e celjes, projekt në të cilin e janë te ftuar të biznesit dhe autoriteteve politike të zonës territoriale, ku do të organizohet.

Partnerët e projektit janë: Dhoma e Thesprotia (Lead Partner), Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Qarkut Vlore dhe BIC Epirus, Qendra e Inovacionit te biznesit ne Epir.

Deklarate per shtyp Takimi I dyte I PTC Dita e celjes se projektit IntActPlan

For english clik here  :

PRESS RELEASE 2nd Piloting Trans-border Committee (PTC) Meeting – Opening Day of the project “IntActPlan”

Dita e celjes se projektit : “IntActPlan”

Deklarate per shtyp

“Dita e celjes” se projektit: “IntActPlan”

“Dita e celjes” aktivitet i projektit: “IntActPlan: Plani i Integruar i Veprimit për të forcuar marrdheniet nderkufitare te SME-ve ne rajon, dhe krijimin e mundësive për të depërtuar në tregje të reja”, ne kuader te zbatimit të Programit IPA – Border «GREQI – SHQIPERI 2007 – 2013 », do të zhvillohet në Sarandë (Shqipëri), në orën 10 00 në  2 6 Shkurt 201 3.

Ne aktivitetin  dita e celjes, janë të ftuar: perfaqesues te biznesit, perfaqesues te pushtetit lokal si dhe perfaqesues te institucioneve nga gjithe qarku I Vlores.

Partnerët e projektit janë: Dhoma e Thesprotia (Lead Partner), Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Qarkut Vlore (LP2) dhe BIC Epirus, Qendra e zhvillimit te biznesit e Epirit (PP3).

Projekti ka për qëllim qasjen e integruar të konkurrencës dhe të kohezionit territorial, në kuadrin e një strategjie të re të ndërkombëtarizimit të SME-ve ndër-kufitare te zonës greko-shqiptare.

Deklarate per shtyp “Dita e celjes” se projektit IntActPlan

For english click here   :

PRESS REPORT Opening Day of the project “IntActPlan