Dita e celjes se projektit : “IntActPlan”

Deklarate per shtyp

“Dita e celjes” se projektit: “IntActPlan”

“Dita e celjes” aktivitet i projektit: “IntActPlan: Plani i Integruar i Veprimit për të forcuar marrdheniet nderkufitare te SME-ve ne rajon, dhe krijimin e mundësive për të depërtuar në tregje të reja”, ne kuader te zbatimit të Programit IPA – Border «GREQI – SHQIPERI 2007 – 2013 », do të zhvillohet në Sarandë (Shqipëri), në orën 10 00 në  2 6 Shkurt 201 3.

Ne aktivitetin  dita e celjes, janë të ftuar: perfaqesues te biznesit, perfaqesues te pushtetit lokal si dhe perfaqesues te institucioneve nga gjithe qarku I Vlores.

Partnerët e projektit janë: Dhoma e Thesprotia (Lead Partner), Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Qarkut Vlore (LP2) dhe BIC Epirus, Qendra e zhvillimit te biznesit e Epirit (PP3).

Projekti ka për qëllim qasjen e integruar të konkurrencës dhe të kohezionit territorial, në kuadrin e një strategjie të re të ndërkombëtarizimit të SME-ve ndër-kufitare te zonës greko-shqiptare.

Deklarate per shtyp “Dita e celjes” se projektit IntActPlan

For english click here   :

PRESS REPORT Opening Day of the project “IntActPlan