Kerkese per oferte

Lenda: Kerkese per oferte

Drejtuar:  – Agjensi turistike

Ne kuadrin e implementimit te Projektit IntActPlan “Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME-ve ne zonat kufitare, dhe krijimi i mundesive per te depertuar ne tregjet e reja”, pjese e programit cross border Greqi-Shqiperi 2007-2013, Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, si partner lider per palen Shqiptare, do te marre pjese ne nje prej Misioneve te Biznesit, pjese e ketij projekti ne Bruksel.

Mision Biznesi ne Bruksel,

data: nisja ne 23 prill kthimi ne 25 ose 26 prill 2013

Biletat (ne rruge ajrore) vajtje-ardhje

akomodimi,

transport I brendshem,

Pjesemarrja 4 persona.

emrat e personave pjesemarres:

1.Arben Breshani

2.Anest Bezhani

3.Artemida Luçaj

4.Merita Murati

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 08/04/2013 ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

Kryetari I Komisionit te Vleresimit

——————————kerkese per mision biznesi