INVITATION

INVITATION
Chamber of Commerce and Industry, Region of Vlore
in the framework of the project
“Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile
Application for the preservation and promotion of common
traditional gastronomy – CBTB”
INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
GREECE -ALBANIA 2014-2020,

Download Invitation

TENDER ANOUNCEMENT

Livadhja – Cultural Center Equipment, Del 3.3.4 “RyTHM” – Project FosteringCreativity and Connecting Cultural Assets through Monuments

 REF No 02

 

The Municipality of FINIQ, intends to award a supply contract for Livadhja – Cultural Center Equipment, Del 3.3.4 “RyTHM” – Project, Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments in LIVADHJA with financial assistance from the INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014 -2020.

The tender dossier is available from Municipality of Finiq in CD Rom to all the companies or consortiums of companies that are interested to participate for this tender. The terms of references and instruction for tenderers will be published in Official web page of Finiq Municipality, Official webpage of our external expert AULEDA – Local Economic Development Agency as well as in the Local TV.

Also, the tender announcement will also be published on the website of DG International Cooperation and Development:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome].

The deadline for submission of tenders is 20 May 2020

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of Contracting Authority as well as to the following responsible person.

VELTA DALANAJ

Municipality of Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716

Tel +355 686055695

E-mail: bashkia.finiq@gmail.com, bfiniq.euprograms@gmail.com

CONTRACT SPECIFICATIONS

TENDER ANOUNCEMENT

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTRUCTIONS TO TENDERERS

Takimi i dyte në kuadër të Projektit ECO-FISH

The Chamber of Commerce and Industry is organizing 2nd Meeting of ECO-FISH Project. The Event is going to take place on the Wednesday, 17 of July 2019 at 18:00 p.m and Thursday, 18 th of July 2019 at 09:30 a.m. at the Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region, Pallati i Kultures Laberia, Kati i pare, Skele Vlore, Albania

The Event will focus on the presentation of the Project’s progress and the next steps.

2nd MEETING ECO-FISH
Project 17/07/2019, 18:00 p.m. 18/07/2019, 09:30 a.m.
Pallati i Kultures Laberia,
Vlore

“The ECO-FISH Project is implemented in the context of the Interreg IPA II Cross Border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” και is co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries”
—————————————————————————————————————————————————–
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë organizon takimin e dyte në kuadër të Projektit ECO-FISH. Eventi do të mbahet më datat 17-18 shkurt 2019 në orën 18:00 dhe 09.30 në ambientet e Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Vlore. Eventi do të fokusohet në prezantimin e progresit të projektit dhe rhapat e metejshem

Takimi i dyte
Projekti ECO-FISH 17/07/2019, 18:00 p.m. 18/07/2019, 09:30 a.m.
Pallati i Kultures Laberia,
Vlore

“Projekti ECO-FISH po implementohet ne kuader te programit te bashkepunimit nderkufitar Interreg IPA II “Greqi – Shqiperi 2014 – 2020” dhe eshte bashkefinancuar nga Unioni European dhe fondet kombetare te vendeve pjesemarrese”

Download

ECO-FISH 1st e-newsletter

Projekti “Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të Shqipërisë” (ECOFISH) synon, përmes veprimeve specifike pilot, të zvogëlojë gjurmën mjedisore të akuakulturës në Greqi dhe në Shqipëri, me qëllim menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kontrollin e kushteve mikroklimatike
gjatë prodhimit.

Projekti ECO-FISH zbatohet në kuadrin e “Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA II Greqi-Shqipëri
2014-2020” dhe është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondet Kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë.

Newsletter Shqip

Newsletter Anglisht

Newsletter Greqisht