Takimi i dyte në kuadër të Projektit ECO-FISH

The Chamber of Commerce and Industry is organizing 2nd Meeting of ECO-FISH Project. The Event is going to take place on the Wednesday, 17 of July 2019 at 18:00 p.m and Thursday, 18 th of July 2019 at 09:30 a.m. at the Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region, Pallati i Kultures Laberia, Kati i pare, Skele Vlore, Albania

The Event will focus on the presentation of the Project’s progress and the next steps.

2nd MEETING ECO-FISH
Project 17/07/2019, 18:00 p.m. 18/07/2019, 09:30 a.m.
Pallati i Kultures Laberia,
Vlore

“The ECO-FISH Project is implemented in the context of the Interreg IPA II Cross Border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” και is co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries”
—————————————————————————————————————————————————–
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë organizon takimin e dyte në kuadër të Projektit ECO-FISH. Eventi do të mbahet më datat 17-18 shkurt 2019 në orën 18:00 dhe 09.30 në ambientet e Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Vlore. Eventi do të fokusohet në prezantimin e progresit të projektit dhe rhapat e metejshem

Takimi i dyte
Projekti ECO-FISH 17/07/2019, 18:00 p.m. 18/07/2019, 09:30 a.m.
Pallati i Kultures Laberia,
Vlore

“Projekti ECO-FISH po implementohet ne kuader te programit te bashkepunimit nderkufitar Interreg IPA II “Greqi – Shqiperi 2014 – 2020” dhe eshte bashkefinancuar nga Unioni European dhe fondet kombetare te vendeve pjesemarrese”

Download