Panair ne Rumani (Bukuresht) dhe Ukrahine (Kievo)

Subjekti:         “Kerkese per oferte, per zhvillimin e aktiviteteve  ne Panair ne Rumani                                    (Bukuresht) dhe Ukrahine (Kievo) ne Tetor dhe Nentor 2013.”

 

Drejtuar:         Agjensive Turistike ne qarkun Vlore

 

Dhoma e Tregtise & Industrise, Qarku Vlore ju fton te jepni oferten tuaj per zhvillimin e aktiviteteve te projektit IntActPlan pjese e programit IPA Greqi-Shqiperi 2007-2013, ku do te marre pjese ne dy panaire:

Α) Ne panairin nderkombetar FRESH PRODUCE UKRAINE 2013, 26-28 Nentor 2013, ne qendren nderkombetare te panaireve ne Kieve, Ukrahine (per me shume informacion per vendin e panairit vizitoni: http://www.freshproduce-expo.com)

dhe

Β) Ne panirin nderkombetar INDAGRA FOOD 20013, 30 Tetor deri 03 Nentor 2013, ne Bukuresht, Rumani (per me shume informacion per vendin e panairit vizitoni: http://www.indagra-food.ro).

 

Ju lutem na jepni oferten tuaj per te dy aktivitet te ndara ne tabela sipas vendit (Bukuresht, Kievo)

 

  1. Biletat e avionit per person
  2. Transportin e brendshem per person (vendndodhje/aeroport dhe anasjelltas)
  3. Rezervimin e hotelit per person
  4. Perkthyes
  5. Vize (nese eshte e nevojshme)

 

Pjesemarrja do te jete 3 – 4 persona.

 

Α) Per Ukrahine nisja me 25/11/2013, kthimi me 29.11.2013 kater nete fjetje.

Β) Per Rumani nisja  31/10/2013, kthimi me 02/11/2013 kater nete fjetje

 

Te interesuarit te paraqesin oferten e tyre deri me daten 05.09.2013  prane Dhomes se Tregtise & Industrise, Vlore ne adresen:
Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com

 

Oferta tuaj duhet te jete ne dy gjuhe, shqip dhe anglisht, monedha: euro.

 

Faleminderit per bashkepunimin!

 

 

 Kryetari I Komisionit te Vleresimit

______________________________________________

 

 

Koordinatori i Projektit IntActPlan

Esmeralda ISUFI

                                                                                                            Kryetar

                                                                                                Ing. Arben BRESHANI

Shkarko Dokumentin