Ftese per shfaqje interesi per pjesemarrje ne aktivitetet nderkufitare

DEKLARATE PER SHTYP

 Ftese per shfaqje interesi per pjesemarrje ne aktivitetet nderkufitare te

Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore

Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore, ne kuadrin e implementimit te projektit te

programit IPA “Greqi-Shqiperi 2007-2013” implemeton projektin “IntActPlan: Plan Veprime te

integruara per te rritur veprimtarine e SME ne zonat kufitare dhe per te krijuar mundesi per te

depertuar ne tregjet e reja”.

Dhoma e Tregtise Vlore, duke vleresuar implementimin e    aktiviteteve per realizimin e ketij

projekti ne bashkepunim me Dhomen e Tregtise se Thesprotise (Greqi, partneri Leader) dhe Shoqaten e

Inovacionit BIC of Epirus (Greqi, partnere ne project), njofton anetaret e saj, se ne kuadrin e perpjekjeve

per zhvillimin dhe promovimin e bashkepunimit nderkufitar per bizneset e Qarkut Vlore, ne deget:

Prodhime Bujqesore, Frutikultura dhe Kultivimi i peshkut dhe prodhimet e detit, do te vazhdoje

implementimin e projektit me aktivitetet e meposhtme:

ü  Mision Biznesi (3 ditor) ne Moske (Rusi), ne Nentor 2013, gjate ketij misioni do te realizohen takime B2B (biznes me biznes), per te dy sektoret e interesuar.

ü  Nje pjesemarrje ne Panairin nderkombetar “Indagra Food 2013” ne Bukuresht (Rumani), ne 30 Tetor 2013 deri me 03 Nentor 2013, me prezantim ne nje stende (prodhime bujqesore-fruta).

ü  Nje pjesemarrje ne Panairin nderkombetar “Fresh Produce Ukraine 2013” ne Kieve (Ukrahine), prej dates 26 deri me 28 Nentor 2013, me prezatim ne stende (prodhime bujqesore-fruta).

Shkarko dokumentin