Ftese per pjesemarrje ne aktivitetet nderkufitare te Dhomes se Tregtise

Ftese per shfaqje interesi per pjesemarrje ne aktivitetet nderkufitare te
Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore
Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore, ne kuadrin e implementimit te projektit te
programit IPA “Greqi-Shqiperi 2007-2013” implemeton projektin “IntActPlan: Plan Veprime te
integruara per te rritur veprimtarine e SME ne zonat kufitare dhe per te krijuar mundesi per te
depertuar ne tregjet e reja”.
Dhoma e Tregtise Vlore, duke vleresuar implementimin e aktiviteteve per realizimin e ketij
projekti ne bashkepunim me Dhomen e Tregtise se Thesprotise (Greqi, partneri Leader) dhe Shoqaten e
Inovacionit BIC of Epirus (Greqi, partnere ne project), njofton anetaret e saj, se ne kuadrin e perpjekjeve
per zhvillimin dhe promovimin e bashkepunimit nderkufitar per bizneset e Qarkut Vlore, ne deget:
Prodhime Bujqesore, Frutikultura dhe Kultivimi i peshkut dhe prodhimet e detit, do te vazhdoje
implementimin e projektit me aktivitetet e meposhtme:
 Mision Biznesi (3 ditor) ne Moske (Rusi), ne 17 Qershor 2013, gjate ketij misioni do te realizohen
takime B2B (biznes me biznes), per te dy sektoret e interesuar.
 Nje pjesemarrje ne Panairin nderkombetar “Alimenta 2013” ne Bukuresht (Rumani), ne 30 Tetor
2013 deri me 03 Nentor 2013, me prezantim ne nje stende (prodhime bujqesore-fruta).
 Nje pjesemarrje ne Panairin nderkombetar “Fresh Produce Ukraine 2013” ne Kieve (Ukrahine),
prej dates 26 deri me 28 Nentor 2013, me prezatim ne stende (prodhime bujqesore-fruta).
Ftojme te gjithe bizneset e sektoreve te frutikultures, prodhimeve bujqesore, peshkimit, qe jane
te interesuara te marrin pjese ne aktivitetet e siperpermendura te kontaktojne prane Dhomes se
Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore.

Shkarko Dokumentin