Ftese per pjesemarrje ne Mision Biznesi ne Thesproti

DEKLARATE PER SHTYP

 Ftese per pjesemarrje ne Mision Biznesi ne Thesproti

Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore, ne kuadrin e implementimit te projektit te

programit IPA “Greqi-Shqiperi 2007-2013” implemeton projektin “IntActPlan: Plan Veprime te

integruara per te rritur veprimtarine e SME ne zonat kufitare dhe per te krijuar mundesi per te

depertuar ne tregjet e reja”.

Dhoma e Tregtise Vlore, duke vleresuar implementimin e    aktiviteteve per realizimin e ketij

projekti ne bashkepunim me Dhomen e Tregtise se Thesprotise (Greqi, partneri Leader) dhe Shoqaten e

Inovacionit BIC of Epirus (Greqi, partnere ne project), njofton anetaret e saj, se ne kuadrin e perpjekjeve

per zhvillimin dhe promovimin e bashkepunimit nderkufitar per bizneset e Qarkut Vlore, ne deget:

Prodhime Bujqesore, Frutikultura dhe Kultivimi i peshkut dhe prodhimet e detit, organizon:

ü  Mision Biznesi 3 ditor ne Thesproti, ne daten 14 Shtator 2013,  ne  sallen e mbledhjeve prane Dhomes se Thesprotise. Gjate ketij misioni biznesi do te zhvillohet takime B2B prej ores 11.00 – 13.00.

Ftojme te gjithe bizneset e sektoreve te frutikultures, prodhimeve bujqesore, peshkimit, qe jane

te interesuara te marrin pjese ne aktivitetet e siperpermendura te kontaktojne prane Dhomes se

Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, deri me daten 06 Shtator 2013.
Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com

Faleminderit per bashkepunimin!

 

Koordinatori i Projektit IntActPlan

Esmeralda ISUFI

                                                                                                                                                Kryetar

                                                                                                                            Ing. Arben BRESHANI