KERKESE PER OFERTE NGA DHOMA E TREGTISE

DREJTUAR: AGJENSI LEHTESUESE PER ZHVILLIMIN E AKTIVITETIT SUBJEKTI: KERKESE PER OFERTE NGA DHOMA E TREGTISE Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore, ne kuadrin e implementimit te projektit te programit IPA “Greqi-Shqiperi 2007-2013” implemeton projektin “IntActPlan: Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME ne zonat kufitare dhe per te krijuar mundesi per […]

Ftese per pjesemarrje ne aktivitetet nderkufitare te Dhomes se Tregtise

Ftese per shfaqje interesi per pjesemarrje ne aktivitetet nderkufitare te Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore, ne kuadrin e implementimit te projektit te programit IPA “Greqi-Shqiperi 2007-2013” implemeton projektin “IntActPlan: Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME ne zonat kufitare dhe per te krijuar […]