PRESS RELEASE 1st Business Mission on Bruksel

The 1st business mission: “IntActPlan: INTegrated ACTion PLAN to strengthening the outward-looking of SMEs in the border region and creating opportunities to penetrate New Markets”, implemented in the frame of the IPA Cross – Border Programme «GREECE – ALBANIA 2007 – 2013», Measure 1.1. Promote  entrepreneurship will take place in Brussels (Belgium),  – The 21st edition […]

Kerkese per oferte

Lenda: Kerkese per oferte Drejtuar:  – Agjensi turistike Ne kuadrin e implementimit te Projektit IntActPlan “Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME-ve ne zonat kufitare, dhe krijimi i mundesive per te depertuar ne tregjet e reja”, pjese e programit cross border Greqi-Shqiperi 2007-2013, Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, si partner […]

NJOFTIM PER PJESEMARRJE NE PANAIR

ftese per pjesemarrje ne panair ne BusselsTe nderuar anetar,   Ne kuader te zbatimit te project Intactplan,  ” Plan Veprimi i integruar per te rritur veprimtarine e SME ne zonat nderkufitare dhe per te krijuar mundesi per te depertuar ne tregjet e reja” si pjese e programit nderkufitare IPA Greqi – Shqiperi 2007 -2013, Dhoma […]