NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

Dhoma e Tregtisë së  Thesprotise ne bashkepunim me  Dhomen e Tregtise Qarku Vlore organizon me datat 11,12,13 Tetor 2013, Panair dhe misione biznesi me biznesmenë grekë të rajonit të Thesprotisë në Sarandë , Shqipëri. Kompanitë që kanë shprehur interes në takimin e B2B (biznesi për biznesin ) në Shqipëri dhe Greqi ushtrojnë aktivitetin e tyre kryesisht në sektorin e:

1. Sistem ajrimi, ngrohje/ftohje

2.Pajisje Hidraulike

3. Produkte deti

4. Produkte Frutikulture

5. Ushqimore dhe fruta te thata

6. Mobilieri

7. Punime hekuri, kangjella

8. Punime duralumini, dyer, dritare

9. Zyra Grafike, promocioni,

10. Sistemimi i akoustikes

11. Zyra turistike

Aktivitete keto në kontekst me programin ndërkufitar « IPA GREQI – SHQIPERI 2007 – 2013 » , zbaton projektin : « IntActPlan : Veprimet e konsoliduara për të forcuar ndërkombëtarizimin e SME-ve në rajonin ndërkufitar dhe krijimin e mundësive me  qëllim depërtimin  në tregje të reja ».

Panairi dhe misionet e biznesit do te zhvillohen ne ambjentet e Hotel Tatzat, pranë agjensisë Sarande, Tel : + +355 0696393546/ + +355 852 3700)

Shkarko Dokumentin Njoftim per shtyp

Ju faleminderit!