Ditë Informuese në kuadër të Projektit ECO-FISH

The Chamber of Commerce and Industry is organizing a Local Event/ Info Day in the
context of the ECO-FISH Project.
The Event is going to take place on the 22th of February 2019 at 11:00 a.m. at the
Orikum, Vlore.
The Event will focus on the presentation of the Project’s actions and expected results
and how these interest and affect the entrepreneurial sector of fish-farming

Local Event/ Info Day
ECO-FISH Project
22/02/2019, 11:00 a.m.
Orikum, Vlore

“The ECO-FISH Project is implemented in the context of the Interreg IPA II Cross
Border Cooperation Programme“Greece – Albania 2014 – 2020” και is co-funded by
the European Union and National Funds of the participating countries”
————————————————————————————————–
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë organizon Eventin Lokal / Ditë Informuese në
kuadër të Projektit ECO-FISH. Eventi do të mbahet më 22 shkurt 2019 në orën 11:00
në Orikum, Vlore. Eventi do të fokusohet në prezantimin e veprimeve të projektit dhe
rezultatet e pritshme dhe si këto do të ndikojnë në sektorin e peshkimit ”

Eventi Local / Info Day
Projekti ECO-FISH
22/02/2019, 11:00
Orikum, Vlore

“Projekti ECO-FISH po implementohet ne kuader te programit te bashkepunimit
nderkufitar Interreg IPA II “Greqi – Shqiperi 2014 – 2020” dhe eshte bashkefinancuar
nga Unioni European dhe fondet kombetare te vendeve pjesemarrese”