Dita e celjes se projektit : “IntActPlan”

Deklarate per shtyp “Dita e celjes” se projektit: “IntActPlan” “Dita e celjes” aktivitet i projektit: “IntActPlan: Plani i Integruar i Veprimit për të forcuar marrdheniet nderkufitare te SME-ve ne rajon, dhe krijimin e mundësive për të depërtuar në tregje të reja”, ne kuader te zbatimit të Programit IPA – Border «GREQI – SHQIPERI 2007 – 2013 », do të zhvillohet në Sarandë (Shqipëri), […]