Ekspert i jashtëm, Inxhinier Kimik

cci_vlora

Subjekti:         Ekspert i jashtëm, Inxhinier Kimik

                        “Hulumtimi dhe studimi për të përmirësuar metodat nxjerrjes së vajit                          të ullirit, të cilat janë miqësore me mjedisin”

 

Dhoma e Tregtise & Industrise, Qarku Vlore, si PP5 ne Projektin “Rritja e prodhimit te vajit te ullirit  nepermjet Teknologjisë se Komunikimit dhe Informacionit”

pjese e Programit: Thirrja II për projekt propozime Greqi-Shqipëri IPA për Bashkëpunimin Ndërkufitar “2007-2013”,

Shpall kerkese per oferte per te interesuarit te specialitetit “Inxhinier Kimik”  ne studimin “Hulumtimi dhe studimi për të përmirësuar metodat nxjerrjes së vajit të ullirit, të cilat janë miqësore me mjedisin”

 

Te interesuarit, kerkohet te depozitojne prane Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, dosjen e tyre profesionale (CV, Diplome, Certifikata Njohese, Karte Identiteti) se bashku me oferten e tyre per studimin e synuar.

 

 

Ju  faleminderit per bashkepunimin!

 

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

Kryetari I Komisionit te Vleresimit:

Shkarko Dokumentin

Press Report Workshop of “IntActPlan” Project

Press Report

Workshop of “IntActPlan” Project

 

As the summary activity Workshop of project: “IntActPlan: Integrated Action Plan to increase the activity of SMEs in border areas and create opportunities to penetrate new markets” “, developed in the framework of IPA Cross – Border« Greece – Albania 2007 – 2013 »will be held in Vlora (Albania), the morning of 4 March 2014, 11:30 am at  Hotel Pavaresia, Vlore.

Project partners are: Chamber of Thesprotia (Lead Partner), Chamber of Commerce and Industry of Vlora District (LP2) and the Center for Business Innovation EU Epirus (WP2).

This workshop aims to:

Exchange of Best Practices,

Benefiting the most from Business Missions and Exhibitions,

Transfer of Know-How: Benefits of the outward-looking business approach

And will develop tips for management and the function of social media, international marketing and current practices of import-export.

In the workshop will be attended by representatives of project partners IntActPlan, who will discuss the implementation of the project, its management and it served as business entrepreneurs. Also present will be enterprise which participated in the B2B and Expo, these activities developed within the project implementation IntActPlan.

 

                                                                                                                                            Chairman

                                                                                                Ing. Arben BRESHANI

Kerkese per oferte per Shtepi botuese

Lenda: Kerkese per oferte

Drejtuar:  – Shtepi botuese

 Ne kuadrin e implementimit te Projektit IntActPlan “Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME-ve ne zonat kufitare, dhe krijimi i mundesive per te depertuar ne tregjet e reja”, pjese e programit cross border Greqi-Shqiperi 2007-2013, Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, si partner lider per palen Shqiptare, organizon organizon 1 Workshop me daten 04 Mars 2014.

 Kerkojme oferten tuaj per prodhimin e materialeve promovuese dy gjuhesore (shqip, anglisht).

200 prodhim materiali workshop, dosje

200 CD Rooms

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 28 Shkurt 2014 ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

Kryetari I Komisionit te Vleresimit:

___________________

Kerkese per oferte, shtepi botuese workshop